Mgr. Alexandra Totková

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii (2015-2020), v súčasnosti pracujem pod supervíziou.

Mám ukončený aj výcvik Práca s rodinou a vzťahová väzba (2020-2022) pod vedením Zuzany Zimovej a Vladimíra Hambálka.

Pracovala som niekoľko rokov s telesne postihnutou mládežou a 6 rokov som pôsobila v CZŠ Narnia ako školská psychologička. 

Od r. 2022 pracujem v súkromnej praxi.