Cenník

Individuálna konzultácia

50 min.

Dospelí, deti a dospievajúci

50€

Rodičovské a výchovné poradenstvo

50€

Zrušenie termínu menej ako 24 hodín pred dohodnutým stretnutím

50€